ODBC

För att komma åt en DBMS (Database Management System) via ODBC med Qlik Sense, har du två alternativ:

 • Installera en ODBCdrivrutin för aktuell DBMS, och skapa en DSN-datakälla. Detta beskrivs i detta avsnitt.
 • Använd Database-anslutningarna i Qlik ODBC Connector Package som stöder de flesta vanliga ODBC-källorna. Där kan du definiera datakällan i Qlik Sense utan att behöva använda Microsoft Windows ODBC – Administrera datakälla. Om du vill ansluta direkt till en databas genom en av de Qlik-licensierade ODBC-drivrutinerna i ODBC Connector Package kan du läsa instruktionerna för Database-anslutningar på webbplatsen med hjälp för Qlik Connectors.

Observera: Dialogrutan Skapa ny anslutning (ODBC) visar Användar-DSN-anslutningarna som har konfigurerats. När du använder Qlik Sense Desktop visar listan med DSN-anslutningar ODBC-drivrutinerna som ingår i ODBC Connector Package. De identifieras genom att ”Qlik-” läggs till namnet (till exempel Qlik-db2). Dessa drivrutiner kan inte användas för att skapa en ny ODBC-anslutning. De används uteslutande av databasanslutningarna i ODBC Connector Package. ODBC-drivrutinerna från ODBC Connector Package visas inte när du använder Qlik Sense i en servermiljö.

Alternativet är att exportera data från databasen till en fil som kan läsas av Qlik Sense.

Några ODBC-drivrutiner installeras normalt tillsammans med Microsoft Windows. Ytterligare drivrutiner kan köpas av programvaruförsäljare, hämtas från Internet eller levereras av DBMS-tillverkaren. Vissa drivrutiner distribueras utan licensavgift.

Den ODBC-mjukvara som beskrivs här är gränssnittet på klientdatorn. Om man planerar att använda ODBC för att hämta data från en fleranvändardatabas på en server är det möjligt att man behöver ytterligare DBMS-mjukvara för att ge klienten åtkomst till databasen på servern. Kontakta DBMS-leverantören för ytterligare information om vilken mjukvara som behövs.

Inställningar för ODBC-dataanslutningar

Inställningar för ODBC-datakopplingar
UI-element Beskrivning
Användar-DSN

System-DSN

Välj vilken typ av DSN som du vill koppla till.

För Användar-DSN-källor måste du ange om en 32-bitarsdrivrutin används med Använd 32-bitars uppkoppling.

System-DSN-anslutningar kan filtreras efter 32-bitars eller 64-bitars.

Single Sign-On

Du kan aktivera Single Sign-On (SSO) när du ansluter till datakällorna SAP HANA .

Mer information finns i Konfigurera SAP HANA för SAML Single Sign-On med Qlik Sense.

Om detta alternativ inte är valt används användarens autentiseringsuppgifter för Engine-tjänsten, såvida du inte anger autentiseringsuppgifter i Användarnamn och Lösenord.

Om detta alternativ är valt används Engine-tjänstens användare eller autentiseringsuppgifterna i Användarnamn/Lösenord för att utföra en Windows-inloggning, följt av en efterföljande inloggning i SAML (SAP HANA) med autentiseringsuppgifterna för den aktuella användaren.

Användarnamn

Användarnamn att koppla till, om datakällan så kräver.

Låt det här fältet vara tomt om du vill använda användarens autentiseringsuppgifter för motortjänsten eller om datakällan inte kräver autentiseringsuppgifter.

Lösenord

Användarnamn att koppla till, om datakällan kräver detta.

Låt det här fältet vara tomt om du vill använda användarens autentiseringsuppgifter för motortjänsten eller om datakällan inte kräver autentiseringsuppgifter.

Namn Namnet på dataanslutningen.

Lägga till ODBC-drivrutiner

En ODBC-drivrutin för din DBMS (DataBase Management System) måste finnas installerad för att Qlik Sense ska kunna få åtkomst till databasen. Se dokumentationen till den DBMS-programvara som du använder för mer information.

64-bitars och 32-bitars versioner av ODBC-konfiguration

En 64-bitars version av Microsoft Windows-operativsystemet omfattar följande versioner av Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator-verktyget (Odbcad32.exe):

 • 32-bitars versionen av Odbcad32.exe-filen finns i %systemdrive%\Windows\SysWOW64-mappen.
 • 64-bitars versionen av Odbcad32.exe-filen finns i %systemdrive%\Windows\System32-mappen.

Skapa ODBC-datakällor

En ODBC-datakälla måste skapas för databasen du vill nå. Detta kan göras under ODBC-installationen eller i ett senare skede.

Observera: Innan du börjar skapa datakällor måste du bestämma om de ska vara användar-DSN eller system-DSN (rekommenderas). Du kan endast komma åt användardatakällor med korrekta användarupplysningar. På en serverinstallation behöver du skapa systemdatakällor för att dela datakällor med andra användare.

Gör följande:

 1. Öppna Odbcad32.exe.

 2. Gå till fliken system-DSN för att skapa en systemdatakälla.

 3. Klicka på Lägg till.

  Dialogrutan Skapa ny datakälla ska nu visas och innehålla en lista över de ODBC-drivrutiner som finns installerade.

 4. Om den rätta ODBC-drivrutinen finns i listan väljer du den och klickar på Avsluta.

  En dialogruta som är specifik för den valda databashanteraren dyker nu upp.

 5. Ge datakällan ett namn och fyll i de nödvändiga parametrarna.
 6. Klicka på OK.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?