TTest1_df - skript- och diagramfunktion

TTest1_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

TTest1_df (value) 

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

TTest1_df( Value )