Syntax för set-uttryck

Hela syntaxen (utan det möjliga alternativet med vanliga parenteser för att definiera företräde) beskrivs med Backus-Naur-formalism:

set_expression ::= { set_entity { set_operator set_entity } }

set_entity ::= set_identifier [ set_modifier ]

set_identifier ::= 1 | $ | $N | $_N | bookmark_id | bookmark_name

set_operator ::= + | - | * | /

set_modifier ::= < field_selection {, field_selection } >

field_selection ::= field_name [ = | += | –= | *= | /= ] element_set_expression

element_set_expression ::= element_set { set_operator element_set }

element_set ::= [ field_name ] | { element_list } | element_function

element_list ::= element { , element }

element_function ::= ( P | E ) ( [ set_expression ] [ field_name ] )

element ::= field_value | " search_mask "

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?