Set-modifierare med implicita fältvärdesdefinitioner

Nedan beskrivs hur man definierar en uppsättning fältvärden med hjälp av en nästlad uppsättningsdefinition.

I sådana fall, måste man använda elementfunktionerna P() och E(), som representerar en uppsättning element med möjliga värden respektive de uteslutna värdena i ett fält. Inom parenteserna är det möjligt att ange ett set-uttryck och ett fält, exempelvis P({1} Customer). Dessa funktioner kan inte användas i andra uttryck.

Observera: Elementfunktionerna, P() och E(), kan endast användas på en naturlig uppsättning. Det vill säga, en uppsättning med poster som definieras genom ett enkelt urval. Den uppsättning, till exempel, som anges med {1-$} kan inte alltid definieras genom urval och är därför inte en naturlig uppsättning. Användning av dessa funktioner med icke-naturliga uppsättningar kan ge upphov till oväntade resultat.

Examples and results:  

Exempel Resultat
sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Customer)>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men endast de kunder som någonsin har köpt produkten ”Shoe”. Elementfunktionen P( ) returnerar här en lista över möjliga kunder; de kunder som är inbegripna i urvalet "Shoe" i fältet Product.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Enligt ovan. Om fältet i elementfunktionen utelämnas returnerar funktionen de möjliga värdena från fältet som angetts i den yttre tilldelningen.

sum( {$<Customer = P({1<Product={‘Shoe’}>} Supplier)>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men endast de kunder som någonsin har levererat produkten ”Shoe”. Elementfunktionen P( ) returnerar här en lista över möjliga leverantörer; de kunder som är inbegripna i urvalet "Shoe" i fältet Product. Listan över leverantörer används sedan som ett urval i fältet Customer.

sum( {$<Customer = E({1<Product={‘Shoe’}>})>} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men endast de kunder som någonsin har köpt produkten "Shoe". Elementfunktionen E() returnerar här en lista över uteslutna kunder; de kunder som valts bort i och med urvalet "Shoe" i fältet Product.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?