Ställa in standardbokmärken

Du kan ställa in ett standardbokmärke för en app. Genom att ange ett standardbokmärke kan du välja de förvalda alternativ som appkonsumenten ser när denna öppnar arken i den publicerade appen.

Tänk på följande när du använder standardbokmärken:

  • Du kan endast ställa in eller ta bort ett standardbokmärke i en opublicerad app.
  • Du kan endast ställa in ett standardbokmärke för en app.
  • Du kan ta bort standardbokmärket när du visar ett ark. Bokmärket tillämpas emellertid när du öppnar eller laddar arket igen.
  • I en publicerad app kan appkonsumenten ta bort standardbokmärket och göra andra val. Bokmärket tillämpas emellertid igen när appkonsumenten öppnar eller laddar arket igen.
  • När du duplicerar en app dupliceras standardbokmärket med appen.

Mer information om bokmärken finns i Skapa bokmärken för val.

Du kan använda ett standardbokmärke tillsammans med Alltid ett valt värde för ett fält för att markera särskilda val åt appkonsumenten. Mer information om Alltid ett valt värde finns i Alltid ett valt värde.

Ställ in ett standardbokmärke

Gör följande:

  1. Klicka på > i verktygsfältet i ett ark. Fönstret Bokmärken öppnas.
  2. Högerklicka på ett befintligt bokmärke och klicka sedan på Använd valda som standard för appen. En ikon läggs till bredvid bokmärket och visar att bokmärket är standard för appen.
  3. Klicka på bokmärket. Fönstret Bokmärken stängs. Bokmärket visas i verktygsfältet längst upp, och valen visas i appen.
  4. För att testa att standardbokmärket fungerar som det ska kan du stänga och öppna appen igen. Standardbokmärket och valen ska visas när du öppnar ett ark.

Om du vill ta bort ett standardbokmärke öppna du fönstret Bokmärken i en opublicerad app och högerklickar på standardbokmärket. Klicka på Ta bort valda som standard för appen.

Mer information om att skapa bokmärken finns i Skapa bokmärken.