Ändra rubriken och beskrivningen för en app

Ändra titeln och beskrivningen för dina appar. När du skapar en ny app används appens namn som dess titel. När du byter titel ändras inte appens namn.

Gör följande:

  1. I app-översikten klickar du på @ i området för app-detaljer.
  2. Ange Rubrik och Beskrivning.
  3. Klicka på m för att sluta redigera.

Dina ändringar sparas.

Observera: Du kan endast ändra titeln och beskrivningen på opublicerade appar.