QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Ändra miniatyren för en app

Du kan ersätta en apps standardminiatyr med en annan miniatyr för att göra det enklare att skilja på appar i hubben. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Gör följande:

  1. I app-översikten klickar du på @ i området för app-detaljer.
  2. Klicka på 0 på standardminiatyren.

    Mediebiblioteket öppnas.

  3. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.
  4. Välj den bild du vill använda som miniatyr för appen och klicka på Infoga.
  5. Klicka på m för att sluta redigera.

Den bild som du har valt används nu som en miniatyr för appen.

Tips: Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Observera: Du kan endast ändra miniatyren för en opublicerad app.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?