Vad är nytt i Qlik Sense February 2019?

Bättre användbarhet

Programflöde på en sida

Programflödet i Qlik Sense sker nu på en sida. Du kan flytta mellan utrymmen för data, analys och berättelse utan att ladda sidan igen. Slutanvändare och utvecklare kan navigera smidigt på ett naturligt sätt med färre klickningar och få insikter snabbare.

Avancerad redigering

Förhandsgranskning med dollarteckensexpansion

I uttrycksredigeraren kan du nu utvärdera beräkningsresultat med dollarteckensexpansion. Utvecklare som använder variabler kan se hur de fungerar i ett fullständigt uttryck. På så sätt minskar risken att syntaxen i nästlade uttryck blir fel.

Uttrycksredigeraren

Visualiseringar och kartor

Visualization Bundle

Visualiseringspaketet innehåller en uppsättning nya diagram:

  • Trattdiagram: visar ett måtts förlopp i flera steg.
  • Sankey-diagram: visar ett mått som ett flöde och hur måttet delas i olika kategorier i ett eller flera steg.
  • Radardiagram: visar ett måtts spridning i ett polärdiagram med två kategoridimensioner, en för axlar och en för ytor.
  • Färgdiagram: visar en matris med färgvärden med två dimensioner och ett mått.
  • Multi-KPI: visar mått med fler alternativ och anpassningar än ett vanligt KPI-objekt.
  • Ordmolnsdiagram: lyfter fram de vanligaste förekomsterna i en textdimension.
  • Nätverksdiagram: visar en graf med dimensioner för noder, överordnade och mått för länkvärden.

Visualization bundle

Dashboard Bundle

Ett komplement har lagts till i det tidigare paketet:

  • Dela-knapp: skapar applänkar som kan delas, med aktuellt ark och urval.

Instrumentpanelspaket

Stöd för WMS i kartbakgrundsskikt

Kartor från WMS-servrar från tredje part kan nu användas som bakgrundsskikt i kartdiagram. WMS-bakgrundsskikt läggs till med en guide där du enkelt kan konfigurera WMS-bakgrunden.

Kartor

Qlik Sense Mobile

Qlik Connectors

Integrerat stöd för enkel inloggning (SSO)

Tre drivrutiner i Qlik ODBC Connector Package har nu support på betanivå för single sign-on (SSO) (MS SQL Server, Apache Hive och Cloudera Impala).

Konfigurera enkel inloggning (SSO) för Microsoft SQL Server-kopplingen (endast på engelska)

 Skapa en Microsoft SQL Server-koppling (endast på engelska)

 Konfigurera SSO för Apache Hive-kopplingen (endast på engelska)

 Skapa en Apache Hive-koppling (endast på engelska)

 Konfigurera SSO för Cloudera Impala-kopplingen (endast på engelska)

 Skapa en Cloudera Impala-koppling (endast på engelska)