Gå till huvudinnehåll

Enkla tabeller jämfört med pivottabeller

PÅ DEN HÄR SIDAN

Enkla tabeller jämfört med pivottabeller

Du kan se hur effektiv en pivottabell är om du jämför den med en vanlig tabell som innehåller samma data.

Enkel tabell

I följande tabell har du:

  • Tre dimensioner: Customer, Product Group och Item Desc
  • Två mått: Quantity och Sales

Tabellen visar försäljning av livsmedel. Om du vill omorganisera data för att förenkla analysen är möjligheterna begränsade. Du kan ändra ordning för kolumnerna, men det förbättrar inte översikten. Du kan också ändra sorteringsordning, antingen i delen för sortering i tabellen för egenskaper, eller genom att klicka på kolumnerna för dimension. Problemet kvarstår dock. Kunderna, produktgrupperna och artiklarna visas alla flera gånger. Det går inte att få någon bra sammanfattning av informationen.

Table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Pivottabell

Vi lägger till en pivottabell i arket och använder samma information:

  • Tre dimensioner: Customer, Product Group och Item Desc
  • Två mått: Quantity och Sales

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Upptäckt

Som du kan se presenterar pivottabellen data på ett mycket mer kondenserat sätt. Jämfört med den vanliga tabellen är det hälften så många rader och den har tre kolumner istället för fem.

En av fördelarna med en pivottabell är utbytbarheten: det går att flytta radelement till kolumner och kolumnelement till rader. Du kan omorganisera data och få flera olika vyer av samma datauppsättning. Du kan flytta dimensioner och mått för att lyfta fram data du är intresserad av och dölja data som antingen är för detaljerade eller irrelevanta för analysen.

Pivottabellerna visar dimensionerna Customer, Product Group och Item Desc samt måtten Quantity och Sales. I den här vyn får du en sammanfattning av mängd och försäljning för varje kund. Om du vill veta vilka artiklar och produktgrupper som kunderna har köpt kan du expandera kundfälten genom att klicka på . En Expand -ikon indikerar att ett fält kan expanderas ytterligare och visa fler detaljer. En Collapse -ikon indikerar att fältet kan döljas så att antalet fält och detaljer reduceras.