Gå till huvudinnehåll

CreateSearchIndexOnReload

Denna variabel definierar om sökindexfiler ska skapas under ominläsning av data.

Syntax:  

CreateSearchIndexOnReload

 

Du kan definiera om sökindexfiler ska skapas vid omladdning av data eller om de ska skapas efter den första sökbegäran från användaren. Fördelen med att skapa sökindexfiler under omladdning av data är att du undviker den väntetid som den första användaren som gör en sökning annars får. Detta måste vägas mot den längre tiden för omladdning av data som krävs vid skapande av ett sökindex.

Om denna variabel utelämnas skapas inte sökindexfiler vid omladdning av data.

Observera: För sessionsappar skapas inte sökindexfiler vid omladdning av data oavsett denna variabels inställning.

Example 1: Skapa sökindexfiler under omladdning av data.

set CreateSearchIndexOnReload=1;

Example 2: Skapa sökindexfiler efter första sökningsbegäran

set CreateSearchIndexOnReload=0;