Gå till huvudinnehåll

Anpassade beskrivningar

Du kan lägga till mått som anpassade beskrivningar som visas som ytterligare beskrivningar över en visualisering. Du kan lägga till ett mått från ett fält eller lägga till ett mått med ett uttryck. Du kan även dölja hela eller delar av beskrivningarna i en visualisering.

Anpassad beskrivning över ett segment i ett cirkeldiagram

Anpassade beskrivningar kan användas i följande typer av visualiseringar:

 • Stapeldiagram
 • Cirkeldiagram
 • Kombinationsdiagram
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta
 • Karta

Skapa en anpassad beskrivning

Gör följande:

 1. Klicka på @ Redigera i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Klicka på det diagram som du vill redigera.

 3. Klicka på fliken Beskrivning i egenskapspanelen.
 4. Ställ in växlaren på Anpassad för att kunna lägga till mått som beskrivningar.

 5. Klicka på Lägg till mått om du vill lägga till ett mått som en beskrivning.
  Du kan lägga till ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på 3 för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

Du kan ta bort grundläggande rader i beskrivningen genom att välja Dölj grundläggande rader.

Formatera den anpassade beskrivningen

Du kan anpassa hur beskrivningen visas.

 • Du kan ändra etiketten för beskrivningen med Etikett.
 • Du kan ange formatering med Talformat.

Begränsningar

Det går inte att använda anpassade beskrivningar med set-uttryck, uttryckstotaler eller diagram med beräknade dimensioner. I ögonblicksbilder visas grundläggande beskrivningar istället för anpassade beskrivningar.