Gå till huvudinnehåll

Val i tabeller

PÅ DEN HÄR SIDAN

Val i tabeller

Tabeller med tre valda fält i dimensionen

Table with selected fields in a dimension.

Du kan göra val i en tabell genom att klicka på eller rita i dimensionskolumnerna. Måttvärden kan inte väljas. När du gör ett val är det alltid dimensionsvärdena du väljer. Du kan endast göra val i en kolumn åt gången.

Om du vill avmarkera en rad klickar du på den. Bekräfta ett val genom att klicka på m eller utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Avbryt genom att klicka på E eller trycka på Esc. Om du bekräftar visas konsekvenserna av ditt val i alla visualiseringar som är associerade med tabellen.

Du kan inte välja dimensionsvärden som är null. Null-värden i en tabell representeras av streck (–). Rader utan giltiga dimensionsvärden tas inte med i valet.