Gå till huvudinnehåll

Redigera en variabel

PÅ DEN HÄR SIDAN

Redigera en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition.Variabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan välja att redigera en variabel från variabelöversikten när du redigerar ett ark i en opublicerad app.

Gör följande:

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variables i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

  Observera: Om du vill redigera eller ta bort en variabel som har definierats i skriptet kan du antingen redigera i skriptet med hjälp av Dataimport eller ta bort den från skriptet och sedan redigera den i variabelöversikten.
 2. Välj en variabel som du vill redigera från listan och klicka på @.

  Variabeln utvidgas och följande visas:

  • Definition (om sådan finns)
  • Beskrivning (om sådan finns)
  • Taggar (om sådana finns)
 3. Redigera variabeln enligt önskemål:

  • Du kan öppna uttrycksredigeraren och skapa definitionen genom att klicka på 3.

  • Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

  • Tryck på Esc när du vill avsluta variabelredigeringen.

   Observera: Om du klickar på Ö tas variabeln bort.
  • Lägg till nya taggar genom att skriva och klicka på P eller trycka på Retur. Ta bort taggar genom att klicka på E.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på @. Du kan även spara genom att klicka utanför variabelavsnittet i variabelöversikten eller genom att klicka utanför fönstret med variabelöversikten.

Variabeln uppdateras.