Gå till huvudinnehåll

Ta bort en variabel

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ta bort en variabel

Du kan ta bort variabler från en opublicerad app genom att ta bort dem från variabelöversikten.

Gör följande:

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variables i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

 2. Markera den variabel som du vill ta bort.

  Observera: Om du vill ta bort en variabel som har definierats i skriptet måste du redigera skriptet. Om du tar bort en variabel från skriptet och laddar data igen stannar variabeln kvar i appen. Om du vill ta bort variabeln helt från appen måste du även ta bort variabeln från variabelöversikten.

  Detaljer om variabeln visas.

  Observera: Det går inte att ångra borttagning av en variabel.
 3. Klicka på Ö.

  Ett bekräftelsemeddelande visas där du tillfrågas om du vill ta bort variabeln.

 4. Klicka på OK.

Variabeln tas bort.