Gå till huvudinnehåll

Verktyg för berättelser

När du arbetar med en berättelse kan du använda ett antal olika verktyg och bibliotek för att få berättelsen att vara övertygande.

Verktyg för berättelser
UI-element Beskrivning
Å Ögonblicksbildsbibliotek med alla de ögonblicksbilder du tagit.
/ Textobjekt med olika textformat (såsom rubrik och citat).
É Formbibliotek med ett antal former (såsom rektanglar, cirklar, linjer och pilar).
Ñ Effektbibliotek med en uppsättning visuella effekter som du kan använda i ögonblicksbilderna.
0 Mediaobjekt med olika typer av media (exempelvis bilder).
4 Arkbibliotek med ark i appen, som kan infogas som realtidsdataark i din berättelse.