Gå till huvudinnehåll

Syntetiska nycklar

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Syntetiska nycklar

Om två eller fler datatabeller har två eller fler gemensamma fält finns det förmodligen en sammansatt nyckelrelation. Qlik Sense hanterar detta genom att skapa syntetiska nycklar automatiskt. Dessa nycklar är anonyma fält som representerar alla förekommande kombinationer av den sammansatta nyckeln.

Om du får en varning om syntetiska nycklar när du laddar data rekommenderas det att du går igenom datastrukturen i datamodellvyn. Du bör kontrollera om datamodellen är korrekt eller inte. Ibland, men inte tillräckligt ofta, finns den syntetiska nyckeln där på grund av ett fel i skriptet.

Flera syntetiska nycklar beror ofta på en felaktig datamodell men inte nödvändigtvis. Ett säkert tecken på en felaktig datamodell är om det finns syntetiska nycklar som baseras på andra syntetiska nycklar.

Varning: När antalet syntetiska nycklar ökar beroende på datamängder, tabellstrukturer och andra faktorer kan det hända att Qlik Sense inte kan hantera dem på rätt sätt och därmed använda onödig tid och/eller minne. I ett sådant fall måste du omarbeta skriptet genom att ta bort alla syntetiska nycklar.
Tre tabeller associerade med den syntetiska nyckeln $Syn 1.

Three tables associated with a synthetic key.

Hantera syntetiska nycklar

Om du måste undvika syntetiska nycklar finns det ett antal sätt att lösa detta i dataladdningsskriptet:

  • Kontrollera att endast de fält som är logiskt länkade till två tabeller används som nycklar.

    • Fält för till exempel kommentarer, anmärkningar och beskrivningar kan finnas i flera tabeller utan att vara relaterade och ska därför inte användas som nycklar.
    • Fält för datum, företag och namn kan finnas i flera tabeller och ha identiska värden, men ändå ha olika roller (t.ex. för orderdatum/fraktdatum, kundföretag/leverantörsföretag). I sådana fall ska de inte användas som nycklar.
  • Kontrollera att redundanta fält inte används – att endast relevanta fält kopplas. Om man exempelvis använder ett datum som nyckel ska man kontrollera att man inte läser in t.ex. år, månad eller dag_i_månaden från fler än en intern tabell.

  • Om så behövs ska du skapa några egna icke sammansatta nycklar, förslagsvis genom att använda strängkonkatenering i skriptfunktionen AutoNumber.