Gå till huvudinnehåll

Bit-operatorer

Alla bit-operatorer konverterar (trunkerar) operanderna till signerade (32-bitars-) heltal och returnerar resultatet som signerade heltal. Alla operationer sker per bit på bitnivå. Om en operand inte kan tolkas som ett tal, returnerar operationen NULL.

bitnot Bit invers.

Unär operator. Operationen returnerar operandens logiska motsats på bitnivå.

Example:  

bitnot 17 returnerar -18.

bitand Bit och.

Operationen returnerar logiskt och mellan operanderna bit för bit.

Example:  

17 bitand 7 returnerar 1.

bitor Bit eller.

Operationen returnerar logiskt eller mellan operanderna bit för bit.

Example:  

17 bitor 7 returnerar 23.

bitxor Bit exklusivt eller.

Operationen returnerar logiskt bitvist exklusivt eller mellan operanderna.

Example:  

17 bitxor 7 returnerar 22.

>> Bit högerskift.

Operationen returnerar den första operanden skiftat till höger. Antalet steg anges i den andra operanden.

Example:  

8 >> 2 returnerar 2.

<< Bit vänsterskift.

Operationen returnerar den första operanden skiftat till vänster. Antalet steg anges i den andra operanden.

Example:  

8 << 2 returnerar 32.