Gå till huvudinnehåll

NPV - skriptfunktion

NPV returnerar det aggregerade avkastningsvärdet för en investering baserad på en discount_rateoch en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden), representerade av talen i value, itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Return data type: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta).

Arguments:  

Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är räntan över periodens längd.
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

NPV1_2013

-$540.12

Givet att Cashflow-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Observera att satsen Group By sorterar resultaten efter Year ochDiscount. Det första argumentet, discount_rate, visas som ett fält (Discount), snarare än ett specifikt tal och därför krävs ett andra sorteringsvillkor. Ett fält kan innehålla olika värden. Därför måste de aggregerade posterna sorteras för att möjliggöra för olika värden för Year och Discount.

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

NPV2_2013


-$3456.05
$5666.67