Gå till huvudinnehåll

RowNo - skriptfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som anger den aktuella radens placering i den resulterande interna Qlik Sense-tabellen. Första raden får nummer 1.

Syntax:  

RowNo( [TOTAL])

 

I motsats till RecNo( ), som räknar posterna i rådatatabellen, räknar RowNo( )-funktionen inte poster som uteslutits av where-tillägg och börjar inte om på 1 när rådatatabeller konkateneras med varandra.

Observera: Om du använder föregående load, det vill säga ett antal LOAD -flervärdessatser som läses från samma tabell kan du bara använda RowNo( ) i den översta LOAD -satsen. Om du använder RowNo( ) i de följande LOAD -satserna returneras 0.

Example: Dataladdningsskript

Laddning av rådatatabell

Tab1: LOAD * INLINE [A, B 1, aa 2,cc 3,ee]; Tab2: LOAD * INLINE [C, D 5, xx 4,yy 6,zz];
 

Laddar post och radnummer för markerade rader:

QTab:

LOAD *,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab1 where A<>2;

 

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo( ),

RowNo( )

resident Tab2 where A<>5;

 

//We don't need the source tables anymore, so we drop them

Drop tables Tab1, Tab2;

Resultatet blir en intern tabell i Qlik Sense:

A B RecNo( ) RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4