Gå till huvudinnehåll

Publicera om en app från hubben.

När du publicerar en app till en ström behöver du kanske göra ändringar i appens grundinnehåll utan att ta bort appen från strömmen. Du vill kanske till exempel fortsätta arbeta på och förbättra en redan publicerad app utan att förlora det gemensamma och privata innehållet i den publicerade appen. För att publicera om appen måste du kopiera den publicerade appen. Den kopierade appen innehåller en länk till originalappen. När du gör ändringar i den kopierade appen och publicerar den igen till samma ström som den publicerade appen.

Allt innehåll i grundavsnittet skrivs över med innehållet från kopian när den publiceras igen. Innehåll i originalappen, som privata och gemensammar ark och berättelser, behålls när appen publiceras igen.

Du kan även publicera en app igen från QMC.

För mer information se Publicera om appar från QMC (endast på engelska) och Ersätt appar från QMC (endast på engelska).

Gör följande:

  1. Högerklicka på den kopierade appen och välj Publicera i Arbete.
  2. Välj Ersätt den befintliga appen.
  3. Klicka på Publicera igen.