Gå till huvudinnehåll

Öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen

PÅ DEN HÄR SIDAN

Öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen

Qlik Sense-kombinationsprogram är webbsidor som innehåller Qlik Sense-appobjekt som diagram och data. Du kan interagera med Qlik Sense-appobjekten i kombinationsprogrammen på samma sätt som du gör med diagram i en app.

Offentliga kombinationsprogram på din Qlik Sense Enterprise-server är tillgängliga för dig i strömmen Kombinationsprogram. Qlik Sense-administratören kan även göra privata kombinationsprogram tillgängliga för dig i strömmen Kombinationsprogram. För att kunna öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen måste du vara online och ansluten till en server. Du kan inte hämta kombinationsprogram för att visa dem offline.

Observera: Qlik Sense November 2018 krävs för åtkomst till kombinationsprogram från Qlik Sense Mobile-appen.
Observera: Qlik Sense-kombinationsprogram kan inte användas i Qlik Sense Mobile for BlackBerry-appen.

Öppna kombinationsprogram i Qlik Sense Mobile-appen

Gör följande:

  1. Tryck på Kombinationsprogram. Kombinationsprogramsströmmen öppnas.
  2. Tryck på det kombinationsprogram du vill öppna. Kombinationsprogrammet öppnas.

Du kan även trycka på More på Qlik Sense-kombinationsprogrammet för att öppna informationsfönstret, och sedan trycka på Öppna.