Gå till huvudinnehåll

Trendlinjer

En trendlinje är en visuell presentation av riktningen för värden under en viss tid. Trendlinjer visar trender över tid genom att visualisera värdens riktning och hur snabbt de förändras.

Vilka visualiseringar har trendlinjer?

Visualisering Trendlinjer
Stapeldiagram Ja
Linjediagram Ja

När används trendlinjer?

En enstaka trendlinje kan läggas till i ett diagram för att jämna ut variationer i data samt för att illustrera trender tydligare.

Flera trendlinjer kan läggas till i ett diagram för att illustrera olika typer av trender eller olika värden.

Typer av trendlinjer

Medel

En medeltrendlinje visar det genomsnittliga värdet för data under den period som analyseras.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En medeltrendlinje visas med en streckad röd linje.

Linjär

En linjär trend visar en ökning eller minskning av värden med en stabil hastighet. Linjära trendlinjer används oftast för enkla linjära datauppsättningar.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En linjär trendlinje visas med en streckad röd linje.

Polynom (andra, tredje, fjärde graden)

En polynomtrendlinje är en kurvformad linje som används för varierande data.

Antalet datavariationer kan avgöra polynomordningen. En andra gradens polynomtrendlinje har en topp eller dal, en tredje gradens polynomtrendlinje har upp till två toppar eller dalar och en fjärde gradens polynomtrendlinje har upp till tre toppar eller dalar.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. Andra, tredje och fjärde gradens polynomtrendlinje visas med en streckad röd, gul respektive grön linje.

Exponentiell

En exponentiell trendlinje är en kurvformad linje som används när datavärden ökar eller minskar allt snabbare.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En exponentiell trendlinje visas med en streckad röd linje.

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje är en kurvformad linje som används när datavärden ökar eller minskar snabbt för att sedan plana ut.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En logaritmisk trendlinje visas med en streckad röd linje.

Potens

En potenstrendlinje är en kurvformad linje som används för datauppsättningar som jämför mätvärden som ökar med en specifik hastighet.

 

Ett stapeldiagram som visar försäljning per månad. En potenstrendlinje visas med en prickad röd linje.