Gå till huvudinnehåll

Spara dataladdningsskriptet

När du sparar ett skript sparas hela appen, men data laddas inte automatiskt om igen.

När skriptet sparas innehåller appen fortfarande gamla data från senaste gången de laddades om, vilket du kan se i verktygsfältet. Om du vill uppdatera appen med nya data klickar du på Ladda data° i Skriptredigerarens verktygsfält. Skriptet sparas också automatiskt i appen när data importeras.

I Skriptredigeraren sparas ditt arbete automatiskt när du gör ändringar i laddningsskriptet. Du kan även spara manuellt genom att trycka på CTRL+S.

Observera: Skriptet sparas inte automatiskt i Qlik Sense Desktop. Du måste spara skriptet manuellt.

När du sparar ett skript kontrolleras det automatiskt så att det inte finns några syntaxfel. Syntaxfel markeras i koden och alla skriptavsnitt som innehåller syntaxfel är markerade med ù vid sidan av avsnittsetiketten.