Gå till huvudinnehåll

ZTest_sig - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

ZTest_sig - skript- och diagramfunktion

ZTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTest_sig(value[, sigma])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma. Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Example:  

ZTest_sig(Value-TestValue)