Gå till huvudinnehåll

Skapa en typisk t-testrapport

En typisk t-test-rapport kan innehålla tabeller med Group Statistics och Independent Samples Test-resultat. I följande avsnitt kommer vi att bygga upp de här tabellerna med hjälp av Qlik Senset-test-funktioner som tillämpas på två fristående grupper av stickprov, Observation och Comparison. Motsvarande tabeller för dessa stickprov skulle se ut så här:

Group Statistics

Type N Mean Standard Deviation Standard Error Mean
Comparison 20 11.95 14.61245 3.2674431
Observation 20 27.15 12.507997 2.7968933

Independent Sample Test

  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa en ny app med ett nytt ark och öppna arket.
 2. Ange följande i Skriptredigeraren:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  I detta laddningsskript är recno() inkluderat eftersom crosstable kräver tre argument. Det innebär att recno() helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

 3. Klicka på l för att ladda data.

Skapa tabellen Group Statistics

Gör följande:

 1. I Skriptredigeraren klickar du på för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade tidigare.

  Arkvyn öppnas.

 2. Klicka på @Redigera för att redigera arket.
 3. Från Diagram lägger du till en tabell och från Fields lägger du till följande uttryck som mått:

  Etikett Uttryck
  N Count(Value)
  Mean Avg(Value)
  Standard Deviation Stdev(Value)
  Standard Error Mean Sterr(Value)
 4. Lägg till Type som dimension i tabellen.

 5. Klicka på Sortering och flytta Type till toppen av sorteringslistan.
 6. Resultat:

  En Group Statistics-tabell för dessa stickprov skulle se ut så här:

  TypeNMeanStandard DeviationStandard Error Mean
  Comparison2011.9514.612453.2674431
  Observation2027.1512.5079972.7968933

Skapa tabellen Two Independent Sample Student's T-test

Gör följande:

 1. Klicka på @Redigera för att redigera arket.
 2. Lägg till följande uttryck som en dimension i tabellen. =ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1))

 3. Från Diagram lägger du till en tabell med följande uttryck som mått:

  Etikett Uttryck
  conf if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))
  t if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))
  df if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))
  Sig. (2-tailed) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))
  Mean Difference TTest_dif(Type, Value)
  Standard Error Difference if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Lower) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Upper) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))

  Resultat:

  Tabellen Independent Sample Test för dessa stickprov skulle se ut så här:

    t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
  Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
  Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069