Gå till huvudinnehåll

T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

I följande avsnitt grupperas de statistiska t-testfunktionerna enligt exempeltestet som gäller för funktionen.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Skapa en typisk t-testrapport

T-test med två oberoende stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov.

T-test med två oberoende viktade stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

T-test med ett stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov.

T-test med ett viktat stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.