Gå till huvudinnehåll

GetSelectedCount - diagramfunktion

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
include_excluded Om det anges som True(), inkluderar räkningen valda värden som just nu är exkluderade av urval i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.
state_name

Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Examples and results:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, en för förnamn, First name, en för initialer, Initials, och en för mobiltelefoni, Has cellphone.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([First name])

1 eftersom ett värde är valt under First name.

Anta att John har valts under First name.

GetSelectedCount ([Initials])

0 då inga värden är valda under Initials.

Om det inte finns några val i First name markerar du alla värden i Initials och efter det markerar du värdet Yes under Has cellphone.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. Även om val med InitialsMC och PD har Has cellphone inställd på No, är resultatet fortfarande 6, eftersom argumentet include_excluded är inställt på True().

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');