Gå till huvudinnehåll

Vad är nytt i Qlik Sense April 2020?

PÅ DEN HÄR SIDAN

Vad är nytt i Qlik Sense April 2020?

Visualiseringar och instrumentpaneler

Den här versionen av Qlik Sense innehåller många nya visualiseringsfunktioner och formateringsalternativ, vilket gör att du kan skapa mer avancerade och anpassade analyser. Vi har lagt till ett organisationsdiagram (Organisationsdiagram) i visualiseringspaketet, och du kan nu lägga till en relativ modifierare i stapeldiagram, kombinationsdiagram, linjediagram och tabeller. Vidare har vi gjort tabeller, pivottabeller, KPI:er, kartor och anpassade beskrivningar ännu bättre, och appnavigeringen är smidigare.

Visualiseringar

Organisationsdiagram

Vi har förstärkt vårt visualiseringspaket med ett nytt diagram som representerar organisationer. Med organisationsdiagrammet kan du skapa organisationsdiagram utifrån data med trädstruktur. Du kan navigera genom hierarkin genom att expandera och dölja alla på nästa nivå i trädet.

Organisationsdiagram

Söka i tabeller

Utöver standardsökningen via en URL-länk kan du nu söka via en länketikett i en tabell. Det går även att inaktivera den inbyggda funktionen att rulla vid tryck och frysa den första kolumnen.

Söka i tabeller

Ännu bättre pivottabeller

Pivottabeller har förbättrats på två sätt:

  • Nu kan du spara layouttillståndet för din pivottabell. Det innebär att du kan spara expanderade eller dolda noder som ett bokmärke. Den här förbättrade funktionen är perfekt om du vill dela vyer av stora pivottabeller med många noder.

    Skapa ett bokmärke med en expanderad pivottabell

  • Nu kan du sortera efter första måttet. Den här sorteringsmetoden går före all annan sortering. Det innebär att du kan sortera kategorier på annat sätt, till exempel sortera en kategori efter försäljning istället för efter namn.

    Sortera efter första måttet

Ännu bättre kartdiagram

Vi har förbättrat kartskiktsegenskaperna på flera sätt. I kartdiagrammet har du nu flera formateringsalternativ för färg och storlek efter mått. Maximalt antal element i punkt- eller ytskikt i kartor har ökats till 50 000.

Egenskaper för kartor

Relativ modifierare (procent)

Med den relativa modifieraren kan du snabbt visa relativa procentandelar för ett mått utan att skriva uttryckssyntax. Detta kan du använda för att se specifika urvals påverkan, relativt urvalet, relativt totalen eller relativt andra fält. Funktionen är tillgänglig som en inställning i stapeldiagram, kombinationsdiagram, linjediagram och tabeller.

Relativa tal

Instrumentpaneler och program

Anpassa beskrivningar

Nu kan du utesluta standardmått i beskrivningar om du vill. Du kan även dölja hela eller delar av beskrivningarna i en visualisering.

Anpassade beskrivningar

Arkaktiverare

Med den här funktionen kan du lägga till åtgärder som aktiveras när användaren öppnar ett ark. Funktionen möjliggör en mer sofistikerad navigering. Du kan till exempel använda åtgärder som att ange urval, fälttillstånd, bokmärken och variabler.

Lägga till åtgärd på ark

Global navigering

Med global navigering kan du navigera på ett nytt sätt med listrutor på högsta nivån i Qlik Sense-klienten.

Fliknavigering

Teman och formatering

Textlayout för KPI:er

Nu kan du välja mellan nya alternativ när du väljer layoutbeteende för text i KPI:er. Du kan välja en fast layout (alltid samma textstorlek), flytande layout (textens storlek beror på rutans storlek) eller responsiv layout (anpassas efter rutans storlek och hur lång texten är).

Egenskaper för KPI:er

Avancerad redigering

Distribution av appar till utrymmen

Vid driftsättning av ett multi-cloud har du ytterligare kontroll över distributionsregler för innehåll. Nu kan du skicka mellanlagrade appar direkt från en miljö med Qlik Sense Enterprise på Windows till ett hanterat utrymme i Qlik Sense Enterprise SaaS, för en bredare användning i organisationen. De här apparna uppdateras även i det hanterade utrymmet efter att de har laddats i Windows-miljön.

Publicera till molnhubbar

Dela bokmärken

För att underlätta samarbete har vi lagt till ett nytt sätt att dela bokmärken i publicerade appar. Du kan kopiera en länk till ett gemensamt bokmärke som sedan kan delas via andra kanaler som e-post eller Slack.

Kopiera länkar till bokmärken i publicerade appar

Säkra schemalagda laddningar

Du kan nu köra säkra schemalagda laddningar via QMC, vilket ger bättre skydd och styrning av dataåtkomst. Detta inkluderar stöd för enkel inloggning i flera domäner.

Tjänstekluster: personifiering (endast på engelska)