QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Referenslinjer

En referenslinje är en linje som genomskär diagrammets yta från en given plats på måttaxeln. Du kan använda en referenslinje för att visa på en viss nivå av diagramdata. Referenslinjen ritas bara ut om den faller inom det aktuella intervallet för måttaxeln. Du kan lägga flera referenslinjer i samma diagram.

Stapeldiagrammet 5 bästa kunderna med en referenslinje vid 5 miljoner.

Bar chart with a reference line.

Referenslinjer är tillgängliga i följande visualiseringstyper:

  • Stapeldiagram
  • Lådagram
  • Fördelningsdiagram
  • Mätare
  • Histogram
  • Linjediagram
  • Spridningsdiagram
  • Vattenfallsdiagram

Uttryck för referenslinje

Du kan antingen ange referenslinjens uttryck till ett absolut numeriskt värde eller ange valfritt numeriskt uttryck.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?