Visualization bundle

Visualiseringar är ett viktigt sätt att presentera information från stora datamängder på. Visualization bundle är en uppsättning komplement som kan användas för att förbättra och utöka din Qlik Sense-apps diagramfunktioner. Komplementen är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera komplement

Du kan installera Visualization bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera komplementsinstallationen, se: Ändra på installation av komplementpaket.

Skapa komplement

Visualiseringskomplement finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande komplement ingår:

Begränsningar

När du använder visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik finns det några allmänna begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.