Komplement för behållare med flikar

Behållaren med flikar är ett visualiseringskomplement som gör att du kan lägga till upp till fem flikar för att visa olika originalvisualiseringar. Den ingår i Dashboard bundle.

Användning

Behållaren med flikar är användbar när du vill att användaren ska kunna byta mellan visualiseringar snabbt på en instrumentpanel som har begränsat utrymme på skärmen.

Skapa en behållare med flikar

Du kan skapa en behållare med flikar på arket som du redigerar. Du måste ha minst två originalvisualiseringar som du har skapat.

Gör följande:

  1. Gå till resurspanelen, under Anpassade objekt > Instrumentpanelspaket , och dra ett Tabbed container-objekt till arket.
  2. Välj hur många flikar du vill visa i Number of Tabs under Utseende > Tabs i egenskapspanelen.

  3. För varje flik väljer du originalvisualiseringen du vill visa i Chart och anger flikens etikett i Label.

    Du kan även välja att möjliggöra export för varje flik med Enable export. Då läggs en exportknapp till, med vilken du exporterar visualiseringens data i Excel-format.

Du kommer nu att ha en visualisering med två flikar. Du kan växla mellan flikarna för att visa olika visualiseringar.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för komplementpaket kommer från Qlik.

Det finns några specifika begränsningar för behållaren med flikar:

  • Det går inte att använda en originalvisualisering som innehåller en behållare med flikar inuti en annan behållare med flikar.
  • Flikval koms inte ihåg när du navigerar mellan ark eller uppdaterar webbläsaren.