Komplementet Visa/dölja-behållare

Visa/dölja-behållaren är ett visualiseringskomplement som gör att du kan visa eller dölja en originalvisualisering baserat på villkor. Det ingår i Dashboard bundle.

Användning

Visa/dölja-behållaren är användbar när du vill visa olika visualiseringar baserat på till exempel:

  • Vilken användare som använder diagrammet.
  • Värdet på en variabel.
  • Möjligt antal värden i ett fält, genom att använda funktionen GetPossibleCount() i villkorsuttrycket.

Skapa en visa/dölja-behållare

Du kan skapa en visa/dölja-behållare på arket som du redigerar. Du måste ha minst två originalvisualiseringar som du har skapat.

Gör följande:

  1. Gå till resurspanelen, under Anpassade objekt > Dashboard bundle, och dra ett Show/hide container-objekt till arket.
  2. Klicka på Add Visualization under Visualizations i egenskapspanelen.
  3. Väl en originalvisualisering i Master Object.

  4. Lägg till ett visningsvillkor i diagrammet i Show Condition for Chart. Vanligtvis använder du en If()-funktion.

    if - skript- och diagramfunktion

  5. Lägg till en annan visualisering med ett annat visningsvillkor.

Du kommer nu att ha två visualiseringar i Visualizations. Om villkoret för ett diagram resulterar i 1 visas det och om det resulterar i 0 döljs det. Behållaren kan endast visa ett diagram, så om båda villkoren är 1 visas det första. Om alla diagramvillkor är 0 döljs alla diagram.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för komplementpaket kommer från Qlik.

Du kan inte använda en originalvisualisering som innehåller en visa/dölja-behållare inuti en annan visa/dölja-behållare.