Komplement för On-Demand-rapportering

Komplementet för On-Demand-rapportering är ett visualiseringskomplement som lägger till en knapp för att skapa on-demand-rapporter i Qlik NPrinting. Det ingår i Dashboard bundle.

Krav

Du behöver ha åtkomst till en Qlik NPrinting Server (juni 2017 eller senare) med en Qlik NPrinting-app som är kopplad till Qlik Sense-appen som du utformar. Den här Qlik NPrinting-appen innehåller dina rapportmallar. Det finns några ytterligare krav:

 • Rapporter måste vara aktiverade för On-Demand i Qlik NPrinting-webbkonsolen.

  Aktivera on-demand-rapporter (endast på engelska).

 • Alla användare som kör On-Demand-rapporter måste vara tillagda som användare i Qlik NPrinting med en säkerhetsroll som är tillräcklig för att köra On-Demand-rapporter.

Användning

On-Demand-rapportkomplementet är användbart när du vill att användaren ska kunna skriva ut fördefinierade Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense med sina urval i appen som filter.

Skapa en knapp för on-demand-rapportering

Du kan skapa en knapp för On-Demand-rapportering på arket som du redigerar.

Gör följande:

 1. Gå till resurspanelen, under Anpassade objekt > Dashboard bundle, och dra On-demand reporting till arket.
 2. Ställ in serverkopplingen Server Connection under NPrinting Connection i egenskapspanelen. URL:en måste sluta med /.

  Example: https://<servernamn>:4993/

 3. Välj den Qlik NPrinting som innehåller rapportmallappen i Choose App.
 4. Välj rapporten som ska kopplas till knappen Choose Report under Report Configuration.
 5. Välj ett standardexportformat för rapporten i Default Export Format.
 6. Ställ in knappetiketten i Button Label under Appearances.

Du har nu skapat en knapp för On-Demand-rapportering. När du klickar på knappen genereras en rapport.

Generera en rapport

Du kan generera en rapport som filtreras enligt de nuvarande urvalen i Qlik Sense-appen. Du måste befinna dig i analysläge.

 1. Klicka på knappen som du skapade.

  Dialogen Export öppnas och visar statusen för rapportgenereringen.

 2. När rapporten är genererad aktiveras en hämtningsknapp. Klicka på hämtningsknappen om du vill hämta rapporten.

Du har nu hämtat rapporten.

Tips: Du kan även generera vilken Qlik NPrinting On-Demand-rapport du vill som är tillgänglig för dig med New Report-knappen i dialogen Export. Du uppmanas att välja en rapport och exportformat.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar för komplementpaket kommer från Qlik.

 • Om du gör urval i ett fält i Qlik Sense-appen måste samma fält inkluderas i Qlik NPrinting-rapportmallen, annars kommer rapporten att misslyckas.
 • Om Qlik NPrinting-rapportmallen innehåller ett filter kan du inte göra urval som skapar konflikt i Qlik Sense-appen, för då kommer rapporten att misslyckas.