Använda variabler i uttryck

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde. När du använder variabeln i appen kan alla förändringar som görs för variabeln tillämpas överallt där variabeln används. Du kan definiera variabler med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren. Du ställer in värdet för en variabel med Let eller Set uttalanden i dataladdningsskriptet.

Tips: När du använder variabler i uttryck kan du ändra uttrycket som används i ett intervall av diagram samtidigt genom att bara redigera variabeln.

Du öppnar översikten med variabler genom att klicka på Variables i redigeringsfältet när du redigerar ett ark.

Följande åtgärder finns tillgängliga i variabelöversikten:

 • Skapa en ny variabel.
 • Redigera en markerad variabel.

 • Ta bort en markerad variabel.
Observera: Om du vill redigera eller ta bort en variabel som har definierats i skriptet måste du redigera skriptet.

Få en överblick över alla variabler i en app

Du kan få en överblick av alla variabler i en opublicerad app.

Gör följande:

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Ò i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas och en lista med alla variabler i appen och deras definitioner (om sådana finns) visas.

 2. Markera en variabel i listan som du vill visa detaljer för.

  Variabeln utvidgas och visar detaljerad information, om sådan finns: definition, beskrivning och taggar.

  Observera: När en variabel skapas eller redigeras kan alla fält utom namnfältet lämnas tomma.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?