Lägga till text på bilder

Du kan lägga till olika typer av text på en berättelsesida.

Gör följande:

  1. Klicka på Text i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

    Dialogen Textobjekt öppnas.

  2. Dra valfritt textformat till sidan.

    Textobjektet placeras på bilden och fästs på rutnätet. Du kan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta den fritt.

  3. Dubbelklicka på textobjektet eller klicka på Edit.
  4. Skriv din text.
  5. Klicka utanför textobjektet eller klicka på Edit.

Texten sparas.