Välja information för berättelser med bildbiblioteket

Du lägger till information till en berättelse med hjälp av ögonblicksbilder som du har tagit. Du kommer åt alla tillgängliga ögonblicksbilder som finns i bildbiblioteket i storytelling-vyn. Mer information finns i Bildbiblioteket.

Visa ögonblicksbilder från biblioteket

Medan du arbetar på en berättelse kan du titta på alla dina ögonblicksbilder från bildbiblioteket.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med dina ögonblicksbilder sorterade i datumordning. Den nyaste bilden ligger överst.

 2. Klicka på Snapshot för att stänga bildbiblioteket.

Redigera anteckningar i bildbiblioteket

När du tar en ögonblicksbild kan du välja att lägga till en anteckning. Från bildbiblioteketet kan du ändra anteckningarna eller lägga till anteckningar i ögonblicksbilder utan anteckningar.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Tips: Du kan också få tillgång till biblioteket med ögonblicksbilder för varje visualisering. Tryck länge/högerklicka i arkvyn på den visualisering dom du vill visa ögonblicksbilder för och välj Öppna bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Edit.

 3. Klicka på textområdet för anteckningar till höger om namnet på ögonblicksbilden.

  Observera: Du kan inte redigera anteckningar för ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Redigera anteckningen.

 5. Klicka på Edit eller utanför textområdet.

  Anteckningen sparas.

 6. Klicka utanför biblioteket för att stänga det.

Ta bort ögonblicksbilder från bildbiblioteket

Du kan ta bort en ögonblicksbild från det bildbibliotek som innehåller alla ögonblicksbilder som du har tagit i appen. Du kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.

Gör följande:

 1. Klicka på Snapshot i panelen med verktyg för berättelser, i storytelling-vyn.

  Bildbiblioteket öppnas med en lista över alla dina ögonblicksbilder.

  Tips: Du kan också få tillgång till biblioteket med ögonblicksbilder för varje visualisering. Tryck länge/högerklicka i arkvyn på den visualisering dom du vill visa ögonblicksbilder för och välj Öppna bildbiblioteket i snabbmenyn.
 2. Klicka på Edit.

  Redigering aktiveras.

 3. Markera ögonblicksbilderna som du vill ta bort.

  Observera: Du kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
 4. Klicka på Ö.

  De valda ögonblicksbilderna tas bort.

 5. Klicka på Edit för att sluta redigera.

 6. Klicka utanför biblioteket.

  Biblioteket stängs.

Du har nu tagit bort ögonblicksbilder från biblioteket.