Markera datapunkter i en ögonblicksbild

För en ögonblicksbild med effekten Valfritt värde kan du välja att markera en viss datapunkt.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn på en sida väljer du en ögonblicksbild som har effekten Valfritt värde.

  2. Klicka på Ñ i ögonblicksbilden.

    En dialog med en lista över datapunkter visas.

  3. Klicka på en av datapunkterna i listan.

    Observera: Du kan även klicka direkt på datapunkterna i bilden.
  4. Klicka utanför bilden.

Den valda datapunkten är nu markerad i bilden.