Använda en effekt i en ögonblicksbild

Du kan lägga till olika visuella effekter i dina ögonblicksbilder för att betona vissa värden.

Observera: Du kan enbart använda effekter på stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

Gör följande:

  1. I storytelling-vyn klickar du på Ñ i berättelsens verktygspanel.

    Effektbiblioteket öppnas.

  2. Dra valfri effekt till ögonblicksbilden.

Ögonblicksbilden visas med den visuella effekten.

Ögonblicksbild av ett stapeldiagram utan effekter.

Snapshot with no effects.

Ögonblicksbild av ett stapeldiagram där effekten Högsta värde används.

Snapshot with an effect applied to it.

See also: