Strukturera en app med hjälp av ark

Med ark kan du strukturera dina idéer och syften för appen. När du skapar en tom app är det en god vana att först bygga en struktur med tomma ark där varje ark motsvarar en idé eller ett mål. Detta ger dig och andra som du delar appen med en bra översikt av appen.

Kanske vill du exempelvis ha en översikt över verksamhetens nyckeltal, visa försäljning och marginaler efter delstat, region och produkt, och även försäljning efter ort och säljare. I stället för att samla all denna information på ett ställe kan du strukturera den genom att använda ett ark för vart och ett av dessa ändamål.

Varje ark har ett specifikt syfte och idé.

Three different sheets.

Arket är den plats där diagram och tabeller för datavisualisering ligger. En app kan innehålla ett eller flera ark.

Urvalen som du gör påverkar visualiseringarna oavsett vilka ark de finns på.

Ett exempel på ett ark med boxar till vänster där man kan välja och filtrera ut de data som ska presenteras i visualiseringarna till höger.

Sheet with visualizations.

Skapa ett nytt ark

Du kan skapa ett nytt ark till appen från app-översikten, eller från arknavigeraren.

Tips: Du kommer åt arknavigeraren från arkvyn genom att klicka på 4 i verktygsfältet.

Gör följande:

 1. Från app-översikten klickar du på 4 för att visa arken.
 2. Klicka på P eller Skapa nytt ark.
 3. Ge arket ett namn och lägg till en beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet för att spara namnet och beskrivningen.

Ett nytt ark skapas

Utöka arkets område

Du kan utöka arkets område vertikalt om du behöver använda fler visualiseringar än det som ryms på en skärm.

Innan du börjar

Tänk på följande:

 • Du måste aktivera Utöka ark i arkets egenskaper.
 • Varje utökning lägger till 50 % av det ursprungliga arkets höjd.
 • Om du har visualiseringar som rullar kan rullningen störas på ett utökat ark. Det kan vara bra att lämna tomt utrymme som tillåter rullning när du utformar arket.

Du kan utöka arket på två olika sätt:

Gör följande:

 • Dra ett objekt längst ner på arket och släpp det på släppzonen som visas.
 • Klicka på knappen Utöka ark.

Arket har nu utökats med 50 % av ursprungsarkets höjd och du kan bläddra vertikalt i arket för att nå allt innehåll.

Anpassa arkstorlek

Qlik Sense använder som standard en responsiv layout för ark som justerar arket efter dimensionerna på användarens skärm. Du kan ställa in en anpassad bredd och höjd för arket om du vill använda en layout som inte är responsiv för dina ark. Det gör att din instrumentpanel garanterat ser likadan ut hos dina användare som när du skapar dem, utan responsiva justeringar. Du kan ställa in arkets höjd och bredd på allt mellan 300 och 4 000 pixlar.

När ett ark har en anpassad storlek kan du ändra rutnätsmellanrummet, men du kan inte använda Utvidga ark för att ändra storleken.

Observera:

När ett anpassat ark exporteras är det som responsivt ark.

Håll det anpassade storleksförhållandet till 8:5 (bredd:höjd) för optimala standardarkminiatyrer.

Gör följande:

 1. Ändra inställningen Arkstorlek från Responsiv till Anpassad.
 2. Ange en bredd för arket i pixlar.

  Arket ändras till den nya bredden.

 3. Ange en höjd för arket i pixlar.

  Arket ändras till den nya höjden.

Ändra storleken på arkets rutnät

Du kan justera storleken på arkets rutnät för att rymma fler visualiseringar på ett ark, eller ha mer kontroll över hur visualiseringarna positioneras.

Gör följande:

 • Ändra inställningen av Rutnätets mellanrum i arkets egenskaper från Bred (standardalternativet) till Medel eller Smal.

Arkets rutnät är nu tätare och rutnätets rutor är mindre.

Ändra titeln och beskrivningen för ett ark

Ändra titeln och beskrivningen för dina ark. Du kan antingen använda en fast arkrubrik eller en dynamisk som baseras på ett uttryck.

Gör följande:

 1. I app-översikten klickar du på 4 för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, ì, klickar du på arkets titel och därefter på @.
  • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
 3. Ange Rubrik och Beskrivning.
 4. Klicka utanför textområdet.
Dina ändringar sparas.
Tips: Du kan också ändra rubrik och beskrivning för ett ark i egenskapspanelen.

Använda en dynamisk arkrubrik

Du kan även ange en dynamisk arkrubrik, baserad på ett uttryck i egenskapen Rubrikuttryck i arkets egenskapspanel. Du kan använda vilket giltigt diagramuttryck som helst.

Mer information finns i Använda uttryck i visualiseringar.

Om du anger en dynamisk arkrubrik används inte den fasta rubriken (Namn).

Ändra miniatyren för ett ark

Du kan ersätta ett arks standardminiatyr med en annan miniatyr för att göra det enklare att skilja på ark i app-översikten och i arknavigeraren. Du kan använda en av standardbilderna eller en egen bild.

Innan du börjar

Tänk på följande:

 • Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.
 • Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).
 • Du kan endast lägga till eller ändra en miniatyr för ett opublicerat ark.

Gör följande:

 1. I app-översikten klickar du på 4 för att visa arken.
 2. Gör ett av följande:
  • Om du har rutnätsvyn öppen, ì, klickar du på arkets titel och därefter på @.
  • Om du har listvyn î öppen klickar du på @.
 3. Klicka på 0 på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Klicka på en mapp i mediabiblioteket, exempelvis I appen eller Standard.

 5. Välj den bild du vill använda som miniatyr för arket och klicka på Infoga.
 6. Klicka på m för att sluta redigera.

Den bild du har valt används nu som miniatyr för arket, och är synlig i arknavigeraren och i app-översikten.

Tips: Du kan även ändra arkets miniatyr i arknavigeraren uppe till höger eller i egenskapspanelen.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Mer information finns i Hantera en Qlik Sense-webbplats: Överföra objekt till innehållsbibliotek (endast på engelska).

Kopiera, ersätta och flytta element på ark

Du kan kopiera, ersätta och flytta element på ett ark och mellan ark. Du kan göra detta på följande sätt:

 • Via redigeringsfältet på arket (µ, och ).
 • Använda snabbmenyalternativen Klipp ut, Kopiera och Klistra in (eller Klistra in och ersätt).
 • Med snabbkommandona Ctrl+C, Ctrl+X och Ctrl+V.

Kopiera ett ark

Du kan skapa kopior av alla ark, oavsett om det är ett ark som hör till appen eller ett ark som du har skapat själv. Fördelen med att skapa kopior av ark är att du sparar tid genom att återanvända innehåll. Dessutom kan du anpassa kopian efter dina behov.

En kopia av ett ark innehåller samma visualiseringar som ursprungsarket och länkas till samma original. Det kopierade arket blir ett fristående ark utan kopplingar till det ursprungliga arket. Kopierade ark visas under Mina ark i appöversikten och i arknavigatorn.

Du kan kopiera ett ark på följande sätt:

 • Klicka på Kopiera i arkets snabbmeny i appöversikten eller i arkets navigator.
 • Klicka på Kopiera ark i den globala menyn i appöversikten eller i arkvyn.