GetObjectField - diagramfunktion

Denna funktion returnerar namnet på dimensionen. Index är ett valfritt heltal som anger vilken av dimensionerna som ska returneras.

Observera: Det är inte möjligt att använda den här funktionen i titeletiketten för ett diagram.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(2)