Crosstable

Prefixet crosstable används för att omvandla en korstabell till en rak tabell, det vill säga en bred tabell med många kolumner omvandlas till en hög tabell där kolumnrubrikerna placeras i en enda attributkolumn.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
attribute field name Fältet som innehåller attributvärdena.
data field name

Fältet som innehåller datavärdena.

n

Antalet kvalificerande fält som föregår den tabell som ska omvandlas till generisk form. Standard är 1.

En korstabell är en vanlig tabelltyp, som består av en datamatris mellan två eller fler ortogonala listor av rubrikdata. En av dessa används för kolumnrubriker. Exempelvis skulle man kunna ha en kolumn per månad. Resultatet av crosstable-prefixet blir att kolumnrubrikerna (till exempel månadsnamn) lagras i ett fält - attributfältet - och kolumndata (månadsnumren) lagras i ett andra fält: datafältet.

Examples:  

Crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.csv;

Crosstable (Month,Sales,2) LOAD * from ex2.csv;

Crosstable (A,B) SELECT * from table3;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?