Sample

Prefixet sample till en LOAD- eller SELECT-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
p

Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet anger sannolikheten för att en viss post ska läsas.

Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i Qlik Sense.

Example:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Observera: Parenteser är tillåtna men inte obligatoriska.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?