Add

Prefixet add kan läggas till i följande satser i skriptet: LOAD, SELECT eller map...using. Det är bara relevant under partiell laddning.

Observera: Partiell laddning kan för närvarande bara göras genom att använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Vid partiell laddning kommer den Qlik Sense-tabell vars tabellnamn genereras av add LOAD/add SELECT-satsen (om det finns en sådan tabell) att utökas med resultatet av add LOAD/add SELECT-satsen. Ingen kontroll av dubbletter kommer att genomföras. En sats som föregås av add-prefixet innehåller därför vanligen en distinct-kvalificerare eller en where-sats som hindrar förekomsten av dubbletter. Om map...using-satsen används utförs mappningen även vid partiell skriptexekvering.

Arguments:  

Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen inte ska beaktas vid vanliga (icke-partiella) laddningar.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?