NumericalAbbreviation

Den numeriska förkortningen ställer in vilken förkortning att använda för siffrors skalprefix, till exempel M för mega eller miljon (106) och µ för mikro (10-6).

Syntax:  

NumericalAbbreviation

Ställ in variabeln Numerisk förkortning till en sträng som innehåller en lista med förkortningsdefinitionspar, separerade med semikolon. Varje förkortningspar ska innehålla skalan (exponenten i decimalbas) och förkortningen separerad av ett kolon, till exempel 6:M för en miljon.

Standardinställningen är '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Examples:  

Inställningen ändrar prefixet för tusen till t och prefixet för miljard till B. Det är användbart för ekonomiska applikationer där du kan förvänta dig förkortningar som t$, M$ och B$.

Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?