MonthNames

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för månadsnamn (regionala inställningar).

Syntax:  

MonthNames

Example:  

Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?