QvdCreateTime - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL.

Syntax:  

QvdCreateTime(filename)

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatakoppling.

Example: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

QvdCreateTime('MyFile.qvd')

QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')

QvdCreateTime('lib://data\MyFile.qvd')

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?