Felvariabler

Värdena i alla felvariablerna kvarstår efter skriptexekveringen. Den första variabeln, ErrorMode, är indata från användaren. De sista tre är utdata från Qlik Sense med information om fel i skriptet.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?