IterNo - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som anger för vilken gång i ordningen en post utvärderas i en LOAD-sats med ett while-tillägg. Den första upprepningen får nummer 1. Funktionen IterNo är endast meningsfull om den används tillsammans med en while-sats.

Syntax:  

IterNo( )

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?