Egenskapspanelen

Egenskapspanelen ligger till höger medan du redigerar en visualisering eller ett ark. Om den är dold klickar du på h i det nedre högra hörnet.

Inställningsalternativen varierar beroende på vilken visualisering du redigerar. Detta kan du normalt göra:

  • Redigera rubriker
  • Lägga till dimensioner och mått och ange hur de visas
  • Ange sorteringsordning och sorteringskriterier
  • Ändra hur visualiseringen visas på arken
  • Göra det möjligt att visa beskrivningar av visualiseringarna, deras mått och dimensioner.
Observera: Du kan inte redigera en länkad visualisering, men du kan redigera dess originalvisualisering från originalobjekten. Ändringarna tillämpas på alla instanser av originalvisualiseringen.