Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ladda upp bilder till mediabiblioteket. På grund av begränsningar i de webbläsare som Qlik Sense har stöd för bör du hålla höjden och bredden samt filstorleken på bilderna så liten som möjligt. Den maximala filstorleken är 5 MB.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Du kan öppna mediabiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

 • I appöversikten klickar du på @ i området för app-detaljer och klickar sedan på 0 på miniatyren.
 • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen för att öppna redigeringsverktygsfältet och klickar sedan på 0.
 • I vyn för Data Storytelling klickar du på 0 i panelen med berättelseverktyg och drar Bild till bildspelssidan. Dubbelklicka sedan inuti bildplatshållaren.

Dialogen Mediabibliotek öppnas och du kan nu ladda upp bilder.

Gör följande:

 1. Välj Ladda upp media.
 2. Gör ett av följande:

  • Släpp en eller flera bildfiler i det avsedda området.
  • Klicka på det avsedda området för att öppna uppladdningsdialogen, bläddra och välja bilder och klicka sedan på Öppna.

  En överföringsindikator visa när bildfilen överförs. Du kan avbryta en pågående uppladdning genom att klicka på E på bilden.

  Observera: Du kan inte ladda upp en fil om filnamnet redan finns i mediabiblioteket.

Nu har du lagt till bilder i mediabiblioteket. Klicka på bilden och välj P för att infoga den.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?